HISTORIE BRNĚNSKÉ ŠKOLY

1951

Vznik samostatné brněnské školy pro neslyšící – ZDŠ.

1965

Zřízení Učňovské školy pro mládež s vadami sluchu při stávající ZDŠ, učební obor strojní zámečník.

1979

Změna názvu z Učňovské školy na Střední odborné učiliště pro mládež s vadami sluchu.

1981

Zřízení nového učebního oboru krejčová (později se změnil na krejčí), změna učebního oboru ze strojního zámečníka na strojního mechanika.

1987

Samostatné Střední odborné učiliště získalo historickou budovu na adrese: Veslařská 56, Jundrov, Brno 637 00
Učební obory zámečník, šití oděvů.

1988

První závěrečné zkoušky učebního oboru Zámečník.
Zřízení nového učebního oboru obráběč kovů.

1990

Konkurz na místo ředitele – Mgr. Miloš Pártl.
Zřízení dílen pro obor šití oděvů v ZŠ na Mendlově náměstí, později v objektu Drutěvy – ulice Pellicova

1991

Nový název školy - SOU pro mládež s vadami sluchu Brno, Veslařská 56 – škola získává právní subjektivitu – zřizovatel MŠMT. Získání budovy na ulici Elišky Machové 17 – odborný výcvik šití oděvů. První závěrečné zkoušky učebního oboru šití oděvů

1992

První ročník Střední průmyslové školy oděvní

1994

Zanikl učební obor obráběč kovů

1996

Konkurz na místo ředitele – Mgr. Miloš Pártl. Změna názvu – Střední průmyslová škola oděvní a Střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště.

1997

První maturitní zkoušky oboru vzdělání Oděvnictví

1998

Změna názvu – Střední průmyslová škola oděvní, Střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1

2001

První maturitní ples Střední školy.
Zahájení přístavby školy – nové 2 třídy, šatny, vstup a sociální zařízení
Od 1. 3. 2001 nový zřizovatel střední školy - Jihomoravský kraj.

2002

Ukončení přístavby

2004

Nová fasáda budovy školy Gellnerova 1
Nový učební obor Prodavačské práce
Poslední závěrečné zkoušky učebního oboru šití oděvů

2006

Změna názvu – Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1. Nové obory vzdělání – Informační technologie (SŠ, čtyřletý maturitní obor) a Podlahářské práce (OU).

2009

Poslední maturitní zkoušky oboru Oděvnictví (12. v pořadí)
Poslední závěrečné zkoušky učebního oboru Zámečník

2010

První maturitní zkoušky oboru Informační technologie

2012

Od 1. 8. 2012 nový ředitel Ing. Ivoš Hájek.

2015

Nový název – Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace. Budova na E. Machové prodaná a dílny ODV učebního oboru - Podlahářské práce v budově na Lomené 44.

2017

Od 1. 7. 2017 nový název školy: Střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace. Střední škola je zřízena podle §16 odstavec 9 Školského zákona a pokračuje ve vzdělávání sluchově postižených žáků. Mohou zde však také studovat i ostatní žáci se SVP (ZP, TP, ZVŘ, ZVPU, ZVPCH, SPVV, PAS a MP)

SOUČASNÝ STAV